மொழிகள்
x
x
x
cart-added இந்த உருப்படிகள் உங்கள் பெட்டகத்தில் சேர்க்கப்பட்டது.

செல்வம் & நிதி

சமூகத்தில் நமது அந்தஸ்தை தீர்மானிப்பதில் பணம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வேலையோ தொழிலோ எதுவாக இருந்தாலும், அனைவரும் நல்ல வளர்ச்சியும் லாபமும் காண விரும்புவது இயல்பு. ஆனால் நமது நேரம் சரியில்லாத போது அல்லது கிரக நிலை சரியில்லாத போது நம்மால் அதனை அடைய முடிவதில்லை. அந்த சமயத்தில் ஹோமங்கள் போன்ற முறையான பரிகாரங்கள் செய்வதன் மூலம் நாம் பொருளாதார ஏற்றம் கண்டு நமது அந்தஸ்தை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும்.

ஆஸ்ட்ரோவேத் நடத்தும், செல்வத்தை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்கும் சக்தி வாய்ந்த ஹோமங்கள், பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் முன்னேற உதவுகிறது. இந்த ஹோமங்களில் நீங்கள் கலந்து கொள்வதன் மூலம் உங்கள் ஆன்மீக ஈடுபாடு வளரும். அதன் மூலம் அதிர்ஷ்டம், யோகம், செல்வம் உங்களை நாடி வரும். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் முக்கியமான தருணங்களில் அதாவது புதிய வேலையில் சேருதல், தொழில் செய்தல் போன்ற சமயங்களில் இந்த ஹோமம் செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கு ஆற்றல் கூடும். வேதம் நன்கு அறிந்த எங்கள் புரோகிதர்கள் முறையாக மந்திரங்கள் ஓதி ஹோமங்கள், செய்து நீங்கள் வாழ்வில் எல்லா நலமும் வளமும் பெற உதவி புரிவார்கள்.

சிறந்த வேலை பெற வேண்டுமா? தொழிலில் லாபம் கொழிக்க வேண்டுமா? ஆஸ்ட்ரோவேதின் “செல்வம் மற்றும் நிதிநிலை“க்கான ஹோமங்களில் கலந்து கொண்டு பயனடையுங்கள்.

வேத பரிகாரங்களுக்கான விரைவு இணைப்புகள்

லக்ஷ்மி ஹோமம்

லக்ஷ்மி ஹோமம்

லக்ஷ்மி ஹோமம் – இந்த ஹோமம் ஏராளமான பொருள் வளம் மற்றும் செல்வ வளம் பெற, தெய்வத்தின் ஆசியை பெற்றுத் தரும். ஸ்ரீமன் நாராயணின் இதயக் க

US $ 151.00
லக்ஷ்மி குபேர ஹோமம்

லக்ஷ்மி குபேர ஹோமம்

செல்வ வளம் பெருக, பொருளாதார நிலை மேம்பட, வெற்றி பெற இந்த ஹோமம் நடத்தபடுகின்றது. இந்த ஹோமம் செய்வதன் மூலம் உங்கள் வருமானம் பெருகும்

US $ 151.00
லக்ஷ்மி நாராயண ஹோமம்

லக்ஷ்மி நாராயண ஹோமம்

லக்ஷ்மி நாராயண ஹோமம் – இந்த ஹோமம் ஏராளமான பொருட்செல்வங்கள் பெற உதவும். ஸ்ரீமன் நாராயணின் இதய கமலத்தில் உறைவிடம் கொண்டவள் ஸ்ரீ லக

US $ 148.00