மொழிகள்
x
x
x
cart-added இந்த உருப்படிகள் உங்கள் பெட்டகத்தில் சேர்க்கப்பட்டது.

கல்வி & வெற்றி

கல்வியில் சிறந்து விளங்குவது கடினமாக உள்ளதா? நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவற்றைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதில் சிக்கல்கள் உள்ளதா? தேர்வின் போது அவற்றை நினைவு கொள்வது கடினமாக உள்ளதா? வெளிநாட்டு கல்வி நிறுவனத்தில், மேல் படிப்பு படிக்க கனவு காண்கிறீர்களா? கல்விக் கடவுளின் அருளும் ஆசியும் பெற்று உங்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி கண்டு மகிழ்ச்சி அடையுங்கள்.

உங்கள் கல்விக்கான தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆற்றல் பெற்று நீங்கள் உங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி காண, ஆஸ்ட்ரோவேத் புனிதமான ஹோமங்களை நடத்துகின்றது. உங்கள் ஞாபக சக்தி வளர, தடைகளை எதிர்கொண்டு நீங்கள் வளர்ச்சி பெற, வாழ்வின் மைல் கற்களை அடைய, பலர் மத்தியில் புகழுடன் விளங்க எங்கள் புரோகிதர்கள் கல்விக்குரிய கடவுளரின் ஹோமங்களை உங்களுக்காக நடத்தி தருவார்கள்.

இந்த ஹோமமானது ஞாபக சக்தி குறைந்த மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர் தொழிலில் சிறந்து விளங்க நினைப்பவர்களுக்கும், ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் பயனளிக்கவல்லது. ஆஸ்ட்ரோவேதின் இந்தப் புனித ஹோமங்கள், கல்வியில் நீங்கள் வெற்றி அடையவும், உங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி காணவும் வழி வகுக்கும்.

வேத பரிகாரங்களுக்கான விரைவு இணைப்புகள்
சரஸ்வதி ஹோமம்

சரஸ்வதி ஹோமம்

சரஸ்வதி ஹோமம், கலை வாணி என்றும் கலைமகள் என்றும் போற்றப்படும், சரஸ்வதி தேவி குறித்து செய்யப்படும் ஹோமம் ஆகும். பத்மாசனம் எனப்படும

US $ 148.00
கால பைரவ ஹோமம்

கால பைரவ ஹோமம்

கால பைரவ ஹோமம் வெற்றி மற்றும் ஆக்கப் பூர்வமான செயல்களுக்கு உங்கள் நேரத்தைச் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்காக காலத்தின் கடவு

US $ 184.00